Andmore

🔒

Het behalen van de data doelstelling van de klant: groeien naar data volwassenheidsniveau 4

Data Quality
July 6, 2023

De opdrachtgever waar we het in het artikel over hebben is een financiële dienstverlener, gespecialiseerd in “zorg voor mensen in de zorg”. Ze zijn in vergelijking met de “grote jongens” in Nederland kleiner, echter dienen ze zich wel te houden aan alle wetten en regelgeving die ook voor deze grotere partijen gelden.

“HELP ons”

Via de website heeft deze opdrachtgever met Andmore contact opgenomen. De vraag die de organisatie stelde was kort, maar krachtig: “HELP ONS.”

De reden voor deze roep om hulp was een audit rapport, waaruit bleek dat de data binnen de organisatie wel wat verbeteringsslagen nodig had.

In een 1-op-1 sessie met de Datamanager van onze opdrachtgever hebben wij gesproken over datagedrevenheid. Wat komt er bij kijken? Wat is het verschil tussen datamanagement en data governance? Hoe krijg je de hele organisatie mee en zorg je voor de juiste kennis intern? Uiteindelijk kwam de vraag: zou je me kunnen helpen met een paar uurtjes sparren? Echter bleek snel; met een paar uurtjes te sparren lossen we het probleem niet op, en op dit moment helpen wij de klant de komende jaren met het behalen van hun data doelstelling: data volwassenheidsniveau 4 behalen.

Aansturen op feiten, of onderbuikgevoel?

Wat in deze organisatie overduidelijk nodig was, is het creëren van awareness. Hoe gaan we de organisatie bewust maken dat er NU dingen moeten gebeuren op gebied van data? Want het audit rapport spreekt voor zich, maar daarmee heb je nog niet de organisatie in beweging.

Zo is het idee ontstaan om een inspiratiesessie te organiseren voor de data stuurgroep en het management van de organisatie. Dit met als uitgangspunt: hoe gaan we deze groep inspireren om met data en datamanagement aan de slag te gaan en hoe gaan we dit vervolgens aanpakken? Wij hebben deze groep meegenomen in een op maat gemaakt verhaal, met wat datamanagement nou precies inhoudt. Om er vervolgens in een bepaalde interactieve vorm achter te komen hoe de organisatie vindt dat zij nu omgaan met datamanagement.

De belangrijkste uitkomsten

Allereerst was unaniem besloten: data kwaliteit vinden we prioriteit nummer 1. Want is de huidige datakwaliteit wel op orde? En stuur je dan wel op de juiste informatie? Want er is wel een dashboard, maar klopt die informatie wel die daar staat? Is die wel betrouwbaar? En stuur je daardoor dus op het eerdergenoemde onderbuikgevoel, of op de feiten binnen jouw organisatie? En durf je dan nog wel die beslissingen te nemen, als je niet zeker weet of jouw data klopt? Kortom: stuur je aan op feiten, of op onderbuikgevoel. Denk je dat je op feiten stuurt, of doe je het ook?

Op dit moment zijn de data eigenaren zijn benoemd, is de stuurgroep de Data Governance Board geworden en diverse medewerkers komen met initiatieven. De Data Roadmap wordt opgesteld door onze Datamanagement professionals Denise HardersLars van Bussel en Olga de Greef. Uiteindelijk kwam er een nieuw vraagstuk / probleem naar voren waar onze hulp nodig was: Data Retentie. Daar werkt onze vaste Interim- vriend Gerrit Hartkamp nu aan.

Andmore als trendsetter op gebied van Datamanagement

Andmore heeft de organisatie nu Topdown in beweging gekregen. We merken dat sinds deze opdrachtgever, we deze aanpak vaker hanteren bij andere klanten. En het blijkt dat Andmore dit gewoon héél goed kan. We lopen qua kennis en aanpak in datamanagement als organisatie écht voor om andere organisaties datagedreven te maken. Dit maakt ons, volgens ons, trendsetter op gebied van het inrichten en awareness creëren van datamanagement binnen organisaties.

De CEO van de organisatie vertelde: “kijk, dit is nou een verhaal welke ik begrijp. Jullie hebben zoiets complex in begrijpbare taal en in een concreet plan kunnen neerleggen.”

Kortom:
Data Made Simple.

Terug naar cases