Andmore

🔒
Data Maturity Scan

Data Governance:

Verantwoord gebruik van data staat aan de basis voor succesvol ondernemen. Dat vraagt om heldere spelregels en een duidelijke rolverdeling. Met gebruik van de juiste technologie waarborg je kwaliteit en veiligheid.

Data governance is het fundament voor goed datamanagement. Je legt vast op welke manier je omgaat met data. Niet alleen op het gebied van techniek en logistiek. Ook borg je het naleven van wetten, regels en procedures.

Governance helpt bij het identificeren van de juiste data, de juiste dataset in het juiste verslag, rapport en dergelijke.

Andmore kijkt samen met jou wie beschikking krijgen over de data en wie de eigenaren zijn. Conform de interne en externe eisen. Beheerders spelen een belangrijke rol bij data governance.

Data governance zorgt ervoor dat je betere business beslissingen kan nemen op basis van data, doordat:

  • je zicht hebt op de data in de organisatie en wat deze betekenen;
  • de kwaliteit van je data bewaakt wordt;
  • je weet wie welke bevoegdheden heeft voor het correct gebruik van jouw data.

Wij zijn trots op onze samenwerking
met DAMA

DAMA NL

Mensen en processen spelen een belangrijke rol bij datamanagement. Het DAMA DMBoK framework zorgt voor een optimale afstemming en aansluiting. Het is een internationaal bewezen framework dat we samen vormgeven en uitdragen. Vanzelfsprekend kiest Andmore DAMA als partner.

Al jaren een plezierige samenwerking met Collibra

Andmore heeft een uitgesproken visie. Niet alleen de IT-afdeling, maar het gehele bedrijf krijgt met datamanagement te maken. Andmore kiest voor Collibra als technologiepartner. Samen met Collibra kunnen we op eenvoudige wijze datamanagement activiteiten uitvoeren en automatiseren. Vervolgens kan iedereen binnen de organisatie ermee aan de slag.

Meer weten over
data governance?

Portret 20220330 Luc verticaal (1)

Luc vertelt je graag meer!

Luc Doeve
luc.doeve@andmore.eu
06 – 14680407