Andmore

🔒

Data Management:

Een uniek samenspel tussen mensen, processen, technologie en data.

Iedere organisatie verzamelt en gebruikt steeds meer data. Dat vraagt om goed en actief beheer. Data management geeft zicht op verantwoordelijkheden, werkwijzen en processen. Voldoe je aan de continu veranderende eisen van databeheer?

Andmore rafelt deze complexe materie uiteen. Daarvoor gebruiken we onze kennis van data management, business intelligence en de branche. We creëren een heldere structuur. Samen met jou bepalen we het stappenplan om naar het gewenste niveau te komen. Onze expertise stopt niet bij het ontwikkelen van een datastrategie. We helpen bij het inrichten en borgen. We trainen en begeleiden de medewerkers, zodat jouw organisatie zelfstandig verder kan.

Goed datamanagement vraagt om een op maat gemaakte balans tussen mensen, processen, technologie en data. De betrokken professionals van Andmore zetten alles in, zodat jij grip op jouw data krijgt.

Andmore gebruikt het DAMA DMBoK framework. De internationale standaard op het gebied van datamanagement.

Wij zijn trots op onze samenwerking met DAMA

DAMA NL

Mensen en processen spelen een belangrijke rol bij data management. Het DAMA DMBoK framework zorgt voor een optimale afstemming en aansluiting. Het is een internationaal bewezen framework dat we samen vormgeven en uitdragen. Vanzelfsprekend kiest Andmore DAMA als partner.

Al jaren een plezierige samenwerking met Collibra

Andmore heeft een uitgesproken visie. Niet alleen de IT-afdeling, maar het gehele bedrijf krijgt met datamanagement te maken. Andmore kiest voor Collibra als technologiepartner. Samen met Collibra kunnen we op eenvoudige wijze datamanagement activiteiten uitvoeren en automatiseren. Vervolgens kan iedereen binnen de organisatie ermee aan de slag.

Wat kunnen we
voor jou betekenen?