Andmore

🔒

Versimpelen, verbeteren en werkbaarder maken van datastromen

February 16, 2023

Quickscan architectuur:
Andmore heeft allereerst de huidige infrastructuur en de processen in kaart gebracht. Dit was niet meer beschikbaar omdat het BI-team enkel bezig was om alles draaiende te houden en geen tijd meer had om een stapje terug te doen en naar het grote geheel te kijken.  

Quickscan scripts:
Nadat de processen in beeld waren gebracht is er gekeken naar hoe de processen op detail niveau uitgevoerd worden. Door de belangrijkste scripts door te lopen is er een beeld gevormd van knelpunten in de werkbaarheid en kwaliteit van de data.  

Adviseren:
Op basis van de Quick–scan is er een advies geschreven waarin beschreven staat hoe de data stromen versimpeld, verbeterd en werkbaarder gemaakt kunnen worden. Belangrijk hierin was ook de werkvreugde van de BI-ers.  

Performance winst:
Het laaghangende fruit is opgepakt tijdens het schrijven van de Quick–scan, dit omvatte het verwijderen van onnodige linked server koppelingen in queries. Daarnaast zijn queries herschreven waardoor deze een stuk sneller draaien. De performance winst op enkel deze queries was ruim 2 uur, ook wel 78% kortere laadtijd. Door deze aanpassingen kwam er kostbare rekenkracht en tijd vrij waardoor het verlading problemen opgelost was. 

Tijdsbesparing:
Het oplossen van het verlading probleem konden de BI-ers de vrijgekomen 70% van hun tijd weer besteden aan ontwikkelen in plaats van puin ruimen.  

Inzicht in Cloud / On Premise:
Ondanks dat het DWH weer dagelijks succesvol draaide was het advies om een nieuw DWH op te bouwen, dit vanwege meerdere problemen in de architectuur en reporting omgeving. Dit advies is aangenomen, momenteel wordt er gekeken of dit in cloud gebouwd moet gaan worden of on premise. 

Terug naar cases