Andmore

🔒

Juiste advies op data analytics zorgt voor continuering business

December 12, 2022

Juiste advies op data analytics zorgt voor continuering business.

Bij een global leverancier van medische en chirurgische producten wordt veel data verwerkt voor de inkoop, verwerking en verkoop van hun producten. Het verzamelen en bewerken van deze data vergde dagelijks veel tijd en zorgde voor veel verstoringen. Met als gevolg dat de dagelijkse business er veel hinder van ondervond.

Advies

Tijdens de gesprekken tussen Andmore en de klant werd al snel duidelijk dat alle tijd ging zitten in het dagelijks herstellen van de verstoringen. Structureel aanpakken was geen tijd voor en het bleef bij korte termijn acties. Aanpassingen waren niet meer vastgelegd en er was een “pleister op pleister geplaatst”. Het advies was dan ook om eerst alles in kaart te brengen en vandaaruit de bottlenecks te identificeren en verbeteren. Dit advies is vervolgs opgepakt en verholpen.

Nieuwe situatie

Het resultaat was dat de doorlooptijd met 78% werd teruggebracht. Dat de verwerking van de data weer stabiel en robuust was geworden. De business geen verstoringen meer ondervond en het personeel dat hiermee gemoeid was weer aan verbeteringen konden werken.

Terug naar cases