Andmore

🔒

Data migratie naar één centraal assetregistratiesysteem

March 16, 2023

Data Migratie Plan:
Andmore heeft een data migratie plan geschreven dat richting, structuur en duidelijk heeft gegeven omtrent de data migratie en de verschillende verantwoordelijkheden tijdens het proces.

Consultancy:
Een van de Andmore Professionals heeft als Team Lead van het data migratie team het proces begeleid om te zorgen dat de geplande resultaten werden behaald, de verschillende stakeholders continue met elkaar verbonden bleven en eventuele issues en risico’s op tijd werden opgepakt of gesignaleerd. 

Verbindende factor business & IT:
Andmore fungeerde als de verbindende factor tussen de technische data migratie specialisten vanuit India en de business stakeholders van Tennet en hebben met onze kennis gezorgd voor de vertaalslag tussen deze twee.

Een succesvolle data migratie:
Het belangrijkste resultaat is de succesvolle migratie van de data vanuit vier verschillende systemen naar één centraal assetregistratiesysteem dat zowel door de business in Duitsland als in Nederland is geaccepteerd.

Waardevolle MVP – aanpak:
Een ander resultaat is behaald op 
de succesvolle aanpak met een MVP-variant. De waarde in het snel zien van de data in de nieuwe software bleek erg groot. Dit heeft mede bijgedragen aan een succesvolle datamigratie, omdat men snel en concreet kon zien wat de eventuele impact zou zijn als we bepaalde beslissingen zouden nemen.

Brug geslagen tussen business & IT.
Andmore heeft de verantwoordelijkheid genomen over de vertaalslag van de business naar de IT.

Terug naar cases