Andmore

🔒

Gebruik van data analytics bespaart 1,25 miljoen

January 5, 2023

Data analytics zorgt voor een betere samenwerking, zowel onderling als met de leveranciers.

Bij een van onze klanten in de zorgsector leefde de behoefte om de inkoopafdelingen te structureren. Meerdere locaties in het land gebruikten dezelfde producten. Iedere locatie afzonderlijk maakte prijsafspraken met de leveranciers. Door de hoge werkdruk was er geen tijd voor onderling overleg. Wat bleek? De inkoopafdeling van locatie A kocht gelijksoortige producten bij dezelfde leverancier duurder in dan de afdeling van locatie B. 

Data analytics biedt uitkomst 

Tijdens de gesprekken tussen onze experts en de klant kwam duidelijk naar voren dat niet iedereen uit dezelfde databron kon putten. De oplossing die Andmore vond, zat in data analytics. Andmore bundelde de individuele data en zorgde voor inzichtelijke rapportages. De Azure stack van onze partner Microsoft koppelden de data aan elkaar. Reference datamanagement is ingezet om producten met elkaar te vergelijken. Na de realisatie van de technische oplossingen trainde Andmore de gebruikers. Het doel van de training was, dat zij zelfstandig aan de slag konden gaan.

Nieuwe situatie

Dankzij een centraal datawarehouse heeft iedere inkoopafdeling inzage in hun eigen data maar ook in die van hun collega’s. Tegelijkertijd is de onderhandelingspositie versterkt doordat de klant zicht heeft op de totale afname van een bepaald product. Binnen één maand resulteerde dit tot een eerste besparing van meer dan €300.000 voor één locatie. De totale waarde van de besparing is geraamd op 1,25 miljoen.

Inkopers beschikken nu over de juiste data en weten welke prijzen collega’s afspreken. Dat creëert rust en komt de relatie met de leveranciers ten goede.

Terug naar cases