Andmore

🔒

Klantcase: in gesprek met VvAA

Bernd Holties
October 3, 2023

Met structuur, pro- activiteit en vertrouwen gaat Andmore samen met de klant voor succes.

Onze missie luidt: Andmore ontwikkelt datageletterdheid. Andmore mag vele uitdagende datamanagement- en data analytics opdrachten verzorgen voor diverse opdrachtgevers om ook hén te ondersteunen in het worden van een datagedreven organisatie. Zo ook bij VvAA, een krachtig collectief van, voor en door 130.000 zorgprofessionals werkzaam in verschillende zorgberoepen. VvAA verbindt en vertegenwoordigt haar leden en biedt oplossingen aan die zij samen ontwikkelen met zorgverleners en de organisaties waarin zij werken. Waarom zijn zij bezig met data en datagedrevenheid? Tegen welke uitdagingen lopen zij aan, en hoe hebben zij deze aangepakt? En welke ambities liggen er voor in de toekomst?

Deze vragen mocht ik stellen aan Bernd Holties, Manager Data bij VvAA. En waar ik dacht dat mijn collega’s van Andmore enthousiast en gepassioneerd over data kunnen praten, doet Bernd daar nog een schepje extra bovenop. En niet alleen over data spreekt hij vol enthousiasme. Aan dit rijtje mogen gezondheid en fietsen zeker niet ontbreken en kwamen deze topics gedurende het interview regelmatig terug.

Benieuwd naar de antwoorden op bovenstaande vragen, en hoe gezondheid en fietsen als rode draad door het gesprek is verweven? Je leest het in dit blog!

Laten we bij het begin beginnen; wie ben je, en wat doe jij bij jouw werkgever VvAA?

“Ik ben sinds 2016 werkzaam bij VvAA als Manager Data (in onze bedrijfstermen; manager LIA, wat staat voor leden informatie en analyse). Ik ben niet gestart als Manager Data, maar als marketingmanager, vanuit mijn sterke achtergrond in marketing en digital. Al snel bleek dat data en datagedreven werken niet meer was weg te denken in deze organisatie én mijn functie. Na een tijdje beide functies gedaan te hebben, richt ik me nu volledig op mijn rol als Manager Data. Binnen VvAA hebben we meerdere data experts, waarvan de hoogste concentratie bij LIA. Het ontstaansrecht van LIA is om de business te helpen, dus hoe kunnen we zo veel mogelijk waarde halen uit data? En dat doen wij met ons team bestaande uit meerdere experts op gebied van Data Science, klantonderzoek en marktonderzoek, Database Marketing, Online Analyse en Data Engineering.

Naast het inhoudelijke stuk, vind ik het belangrijk om fit te zijn náást je werk, om ook fit te zijn op je werk, en daarin ook goed voorbeeldgedrag te geven. Doordat ik werk bij VvAA, draag ik indirect bij aan de gezondheidszorg, en dat ik ook daarin een voorbeeld wil zijn, ook voor onze medewerkers. Zo wandel en fiets ik heel veel (voornamelijk racefietsen en mountainbiken), maar fietsen zal in het interview nog wel vaker naar boven komen haha”.

Wat goed! En wat goed om te zien dat jullie zo’n stabiel team hebben opgebouwd. Op welke manier is Andmore voor jou, en voor dit data team een aanvulling? En welke stappen zijn er al genomen?

“Eind 2022 heeft een internal audit geconstateerd dat op meerdere plekken binnen VvAA behoefte is aan 1 data catalog en duidelijkheden over; wie is nou waarvoor verantwoordelijk? Daarboven zou eigenlijk een goede Data Governance moeten worden opgebouwd. Dat is ons startpunt geweest om in 2023 Data Governance goed in te richten, met behulp van Andmore. We zijn daar mee begonnen in de vorm van een programma met meerdere stappen:

  • De eerste stap van het programma is; welke Governance past eigenlijk bij VvAA? Wij hebben hierbij samen met Andmore de voors- en tegens afgewogen, om vervolgens een weloverwogen keuze te maken.
  • De tweede stap die we hebben genomen is het indelen van de data domeinen. En dat is niet zo simpel, want zoiets haal je niet uit een boekje. Je hebt hiervoor business context nodig. Andmore heeft hier geholpen om als onafhankelijke partij structuur te bieden, met een op- maat aanpak. Zo heeft Andmore een inspiratiesessie gehouden, specifiek op VvAA afgestemd en werd er een Data Maturity Scan.De vragen die werden gesteld waren afgestemd op “VvAA- taal”, zodat deze vragenlijst, die doorgestuurd werd naar collega’s van verschillende afdelingen, deze taal begrijpen. Wat ik sterk vind aan Andmore is dat jullie niet blijven hangen in de theorie, jullie doen je best om zo dicht mogelijk bij de/onze business te komen en te schrijven. Zo is elk interview met de domeineigenaren geen vragenvuur geweest, maar een workshop. Dat is sterk, omdat er heel veel ruimte is voor eigen businessplannen, dilemma’s en kansen. En dit zorgt weer voor vertrouwen.
  • De derde stap is het structureren van deze domeinen. Al de bovengenoemde plannen zijn bij elkaar gekomen en zijn we gaan organiseren, en Andmore heeft ons tot nu toe enorm geholpen met het bieden van structuur en een zogenoemd framework om dit te doen. En ons uiteindelijke doel is het uitvoeren van een (korte- en lange) termijn Roadmap, op basis van de Data Maturity scan, met een duidelijk beeld bij: waar staan we nu, en waar willen we staan in 2025? Daar binnenin zit een heel veranderprogramma, dat gaat over techniek, over de mens, over het proces en beslaat alle partjes van het DAMA DMBoK Framework.”

 

Het begint nu pas.

Er is al flink wat werk verzet. Wat gaat er allemaal nog gebeuren? 

“Alles staat nu op papier, en daar heeft Andmore heel erg in geholpen. Maar het ‘van het papier af krijgen’ is iets heel anders. Andmore heb ik gezien als club die onderdeel wil zijn van onze bedrijfscultuur en ons wil begrijpen, dat merkte je al bij het houden van de interviews. Maar eigenlijk begint het nu pas. Het belangrijkste (en tegelijk ook het moeilijkste stuk) is gedragsverandering. En dat stukje gedragsverandering en het “niet terugvallen naar het bekende” is voor ons mensen soms ingewikkeld.

Nu hebben wij een groot geluk: onze Hoofddirecteur is zeer betrokken. Vanuit de top van de organisatie is er veel geloof, enthousiasme en voorbeeldgedrag omtrent dit project. En dat werkt. Ik heb, door onze goede voorbereiding, en deze engagement vanuit de hele organisatie, enorm veel vertrouwen om de opgestelde roadmap van het papier af te krijgen en Data Governance werkend gaan krijgen.”

Hoe heb je die engagement vanuit de top voor elkaar gekregen?

“Het simpele antwoord is (vanuit mijn marketing achtergrond): voorbeeldgedrag en interne marketing. Ik vind het belangrijk dat iedereen, dus ook jij toen je hier binnenkwam, een bepaald beeld krijgt bij de organisatie. De rondleiding door het pand is daar onderdeel van, want heel eerlijk; we hadden ook direct rechtsaf kunnen gaan, een vergaderruimte in. Maar het gaat uiteindelijk om de beleving en storytelling. Dat kan extern, maar zeker ook intern. En de internal audit heeft dit natuurlijk bevestigd en heeft nóg meer draagvlak gecreëerd.”

En wat bedoel je dan precies met voorbeeldgedrag?

“Onze directie leest alle stukken en zorgt er ook voor dat de benodigde (externe) kennis naar binnen wordt gehaald om succesvol te zijn. Maar het belangrijkste: er wordt een podium gecreëerd. En niet alleen voor de managers, maar juist voor de experts. Dit creëert een enorm enthousiasme, want mensen voelen zich gehoord en gesteund door het hoger management.”

Wat goed zeg. En welke stappen gaat VvAA, in samenwerking met Andmore, op korte termijn zetten om de data doelstellingen te behalen?

“We gaan nu de eerste stappen zetten in het doorlopen van de gemaakte roadmap. Denk hierbij aan de key- data van de kritische data van elk domein vastleggen, het starten van het Data Stewards overleg (waarbij Andmore het voorzitterschap in het begin zal oppakken en zorgt voor een bepaalde structuur). Ik noem het eigenlijk: Kruipen à Lopen à Fietsen. Om toch maar in die fietstermen te blijven! We moeten namelijk nu de adoptie gaan starten. We hebben het MT geactiveerd, maar nu komt de tactische laag. We hebben een communicatiestrategie gemaakt, waarin we hebben bepaald hoe we de organisatie gaan meenemen in deze veranderingen en dat collega’s ook begrijpen waarom we bepaalde stappen zetten. Daarnaast komt Datamanagement ook in het jaarplan van 2024, met daarin ook capaciteit en budget. En dit zijn eigenlijk nog maar de eerste stappen die we dus gaan zetten.”

Dat is mooi. Wat is voor jou in dit enorme project nog meer belangrijk?

“Ik wil je ook nog iets vertellen over data retentie, daar hebben we het nog niet over gehad. Data retentie houdt in dat je je houdt aan bepaalde bewaartermijnen van klantgegevens. Voor onze klanten is het (uiteraard) belangrijk dat zij het vertrouwen hebben dat wij goed met hun gegevens omgaan. Daarom heeft data retentie bij VvAA een enorme aandacht en is deze dus ook een belangrijk onderdeel van ons werk.

Om data retentie hoog op de agenda te houden, is het van belang het beleid hierop te blijven optimaliseren. De vervolgstap hierop, is om dit beleid naar praktijk te brengen en te communiceren. Daar zijn we nu, met behulp van Andmore hele mooie stappen aan het maken. Jullie hebben hier, wederom, een gestructureerd plan van aanpak neergelegd voor ons; met als belangrijkste punt; welke inspanningen gaat het VvAA kosten om dit goed te beheersen? Het traject is heel interessant en complex tegelijk. Met als belangrijkste uitgangspunt: klanten kunnen er dus bij VvAA vanuit gaan dat er vertrouwelijk met hun data wordt omgegaan.”

 

Het gaat om de mens.

Terugkijkend op alle stappen die al zijn genomen, wat is voor jou kenmerkend aan de samenwerking tussen VvAA en Andmore?

“Als ik kijk naar het hele traject dat VvAA met Andmore heeft doorlopen, komt er één woord in mij naar boven: pro-activiteit. We staan continu met elkaar in contact, met zowel Eric van Oudenhoven omtrent Sales als jullie experts, zoals bijvoorbeeld Denise Harders, Olga de Greef, Gerrit Hartkamp en Lars van Bussel. Dat ontzorgen en continu een stap vooruit denken is echt kenmerkend voor dit traject. En die persoonlijke klik die we met elkaar hebben is de kers op de taart. Het gaat tenslotte niet om het bedrijf, maar om de mens erachter.”

Tot slot; wat zou jij andere organisaties adviseren die kampen met dezelfde uitdagingen op gebied van data?

“Zorg dat je, wanneer je met data gedreven oplossingen aan de slag gaat, op zoek gaat naar een organisatie die je kan ondersteunen, die al 2 stappen verder is én denkt. Je weet tenslotte pas wát je moet doen, als je wéét wat er is. Het is net mountainbiken: eerst val je –> dan erken je dat iets nog niet lukt –> dan zoek je de juiste benodigdheden om het je eigen te maken, zoals een training of coach –> dan ga je stappen maken.

Zo werkt het ook met de uitdagingen op gebied van data in een organisatie. Loop je vast? Zorg dan dat je de juiste hulp inschakelt. En voor ons is Andmore een belangrijke hulp (geweest) om onze grote ambities op gebied van data waar te maken.”

Hebben we  jou geïnspireerd met dit verhaal of wil je meer weten? Of wil jij ook een dergelijke “datamanagement reis” maken met jouw organisatie?

Klik hieronder voor meer informatie!

Terug naar Nieuws