Andmore

🔒

Eric van Oudenhoven over Data Made Simple.

Data on screen
July 18, 2023

“Uiteindelijk helpen wij de klant met het behalen van data volwassenheidsniveau 4”

Andmore mag vele uitdagende datamanagement- en data analytics opdrachten verzorgen voor diverse opdrachtgevers. Om je uit te leggen wát Andmore precies doet in deze opdrachten, interview ik meerdere collega’s die hier vol enthousiasme over vertellen. De opdrachtgever waar we het in het artikel over hebben is een integrale financiële dienstverlener in de zorg. Ze zijn in vergelijking met de “grote jongens” in Nederland kleiner, echter dienen ze zich wel te houden aan alle wetten en regelgeving die ook voor deze grotere partijen gelden.

Waar worstelen zij mee op het gebied van datamanagement? En welke oplossing biedt Andmore? Hoe verloopt de samenwerking? Ik vroeg het commercieel directeur van Andmore, Eric van Oudenhoven. De lezers die Eric kennen kunnen vást een inschatting maken hoe lang dit interview heeft geduurd… 😉

 

Geschreven door: Melissa Nagtegaal

Neem me even mee naar het begin; hoe kwam de klant bij Andmore terecht en met welke vraag?

Via de website heeft deze opdrachtgever met Andmore contact opgenomen. De vraag die de organisatie stelde was kort, maar krachtig:

“HELP ons.”

De reden voor deze roep om hulp was een audit rapport, waaruit bleek dat de data (en bijbehorende verantwoordelijkheden) binnen de organisatie wel wat verbeteringsslagen nodig had. En naar aanleiding daarvan ben ik met onze contactpersoon om tafel gegaan.

Hoe is dit toen verlopen?

Allereest heb ik in een 1-op-1 sessie met de Data Manager gesproken over datagedrevenheid. Wat komt er bij kijken? Wat is het verschil tussen datamanagement en data governance? Hoe krijg je de hele organisatie mee en zorg je voor de juiste kennis intern?

Deze vragen waren helder, het startmoment niet. Maar dat we gingen samenwerken stond vast. Uiteindelijk kwam de vraag: zou je me kunnen helpen met een paar uurtjes sparren? Echter bleek snel; met een strippenkaart om een paar uurtjes te sparren, lossen we het probleem niet op.

Lang verhaal kort: uiteindelijk helpen wij de klant de komende jaren met het behalen van hun data doelstelling: data volwassenheidsniveau 4 behalen.

 

Aansturen op feiten, of onderbuikgevoel?

Een mooie ambitie! Hoe ga je dit aanpakken? 

“Wat in deze organisatie overduidelijk nodig was, is het creëren van awareness. Hoe gaan we de organisatie bewust maken dat er NU dingen moeten gebeuren op gebied van data? Want het audit rapport spreekt voor zich, maar daarmee heb je nog niet de organisatie in beweging.

Zo is het idee ontstaan om een inspiratiesessie te organiseren voor de data stuurgroep en het management van de organisatie. Dit met als uitgangspunt: hoe gaan we deze groep inspireren om met data en datamanagement aan de slag te gaan en hoe gaan we dit vervolgens aanpakken? Onze collega Denise Harders heeft deze inspiratiesessie uitvoerig met de klant voorbereid en dit nieuws liep als een lopend vuurtje door de organisatie. En toen kreeg de CEO lucht van deze plannen. Zijn reactie: hier móét ik bij zijn! Het resultaat van de inspiratiesessie: het plan van aanpak is in een half uur gepresenteerd, en binnen 5 minuten werd deze door het management geaccepteerd.

Dat is snel! Wat is er gepresenteerd in deze sessie?

Wij hebben de groep meegenomen in een op maat gemaakt verhaal, met wat datamanagement nou precies inhoudt. Om er vervolgens in een bepaalde interactieve (anonieme vorm achter te komen hoe de organisatie vindt dat zij nu omgaan met datamanagement.

Wat waren de belangrijkste uitkomsten?

Allereerst was unaniem besloten: data kwaliteit vinden we prioriteit nummer 1.

Vervolgens heb ik de vraag gesteld over het volwassenheidsniveau van de organisatie volgens het Dama DMBok Framework. En toen werd het leuk, want de organisatie schaalde zichzelf (op onderbuik gevoel) in op niveau 2 (van de 5). Helaas bleek na wat doorvragen dat niveau 1 al te hoog gegrepen was.

Leg eens uit?

Nou, wat vooral bleek, is dat men dacht dat de organisatie de datakwaliteit op orde was. Maar was dit wel zo? En stuur je dan wel op de juiste informatie? Want er was wel een dashboard, maar klopt die informatie wel die daar staat? Is die wel betrouwbaar? En stuur je daardoor dus op het eerdergenoemde onderbuikgevoel, of op de feiten binnen jouw organisatie? En durf je dan nog wel die beslissingen te nemen, als je niet zeker weet of jouw data klopt? Kortom: stuur je aan op feiten, of op onderbuikgevoel. Denk je dat je op feiten stuurt, of doe je het ook?

Dat klinkt als een interessante conclusie. En toen?

We sloten de sessie af met de afspraak dat er een Data Management Office (DMO) opgesteld moest worden en dat er een Datamanagement Roadmap moest komen, met de lange termijn doelstellingen voor deze organisatie en hun ambities met datamanagement; namelijk in de komende jaren op data volwassenheidsniveau 4 komen.

En wat is de situatie nu?

De data eigenaren zijn benoemd, de stuurgroep is de DMO en medewerkers komen met initiatieven. De Data Roadmap wordt opgesteld door onze Datamanagement professionals Denise Harders, Lars van Bussel en Olga de Greef. Uiteindelijk kwam er een nieuw vraagstuk / probleem naar voren waar onze hulp nodig was: Data Retentie. Daar werkt onze vaste Interim- vriend Gerrit Hartkamp nu aan.

 

Andmore als trendsetter op gebied van Datamanagement

Waar lag voor Andmore de uitdaging?

We hebben nu Top-down, in plaats van bottom up een organisatie in beweging gekregen. We merken dat sinds deze opdrachtgever, we deze aanpak vaker hanteren bij andere klanten. En het blijkt dat wij van Andmore dit gewoon héél goed kunnen. We lopen qua kennis en aanpak in datamanagement als organisatie écht voor om andere organisaties datagedreven te maken, en daar ben ik heel trots op. Ik durf ons wel trendsetter te noemen op gebied van het inrichten en awareness creëren van datamanagement binnen organisaties.

Wat maakt de Andmore aanpak dan uniek? 

Misschien, nu ik er zo over nadenk, ook wel onze ‘menselijke’ aanpak. Het contact, de oprechte interesse in onze opdrachtgevers en zoiets abstracts als data écht tastbaar maken, dat is wat wij goed kunnen. Het is voor ons heel normaal, maar eigenlijk is het uniek. De CEO van deze opdrachtgever, die aanwezig was bij de inspiratiesessie zei het mooi: “kijk, dit is nou een verhaal welke ik begrijp. Jullie hebben zoiets complex in begrijpbare taal en in een concreet plan kunnen neerleggen.”

Dus eigenlijk Data Made Simple? 

Letterlijk.

Wat gaat de opdrachtgever de komende jaren van ons leren?

“De komende jaren gaan we de opgestelde Roadmap uitwerken en realiseren. Dit met als doel om uiteindelijke de opdrachtgever op data volwassenheidsniveau 4 (zie DAMA DMBOK Framework) te krijgen.
We gaan daarnaast aan de slag de 3 datamanagement assen: het inzetten van de juiste technieken, het inrichten van de juiste processen en dit alles door de juiste mensen.”

Tot slot; wat is typerend voor deze opdracht?

“Er zijn 2 woorden die bij me opkomen en die deze samenwerking typeren; vertrouwen en betrokkenheid. En de samenwerking is heel bijzonder. Allereerst was er een klik tussen mij en de opdrachtgever (weliswaar helpt het als je een gemeenschappelijke passie hebt, in ons geval fietsen). Daarnaast communiceren wij vanaf het begin af aan open tegen elkaar. Hij vertelde mij over zijn privé situatie wat op dat moment speelde, waar we bewust bij stil hebben gestaan. Daardoor is een band ontstaan, wat helpt in het grote traject wat we samen zijn aangegaan.

Tenslotte is het een leerzaam traject voor zowel de opdrachtgever als klant. Daarnaast doet deze opdrachtgever me (nog meer) beseffen hoe veel wij kunnen en weten over dit onderwerp en daar ben ik (nogmaals) heel trots op 1+1=3, dat is wat echt geldt voor deze opdracht.”

 

Hebben we  jou geïnspireerd met dit verhaal of wil je meer weten? Of een bijdrage leveren aan dit mooie traject? 

Klik hieronder voor meer informatie!

 

Terug naar Nieuws